Informatiesurvival (De Kenniskermis)

Bart Flos en De kenniskermis in twee minuten:

Bart Flos en De kenniskermis op NPO2 bij Spijkers met Koppen met Dolf Jansen.

Lees het persbericht: De kenniskermis – persbericht

Bekijk de preview: De kenniskermis – preview

Een wijze Chinees zei al heel lang geleden: may you live in interesting times (‘moge je leven in interessante tijden’). Dat was overigens geen zegen maar een vervloeking. Want we leven in zéér interessante tijden. Alles om ons heen verandert in rap tempo en het geeft ons een opgejaagd gevoel. Robotica en kunstmatige intelligentie komen er aan en er gaat geen dag voorbij of we lezen in de media wel iets over een nieuwe technologische ontwikkeling of een doorbraak in een oude ontwikkeling.

Geen paniek!

Het is heel normaal om een onrustig gevoel te krijgen van een overload aan informatie. We kunnen het namelijk niet ontlopen en tegelijkertijd willen we als mens graag ons inzicht, overzicht en uitzicht behouden.

We willen best veranderen maar we willen niet veranderd wórden.

Het probleem is dat wanneer we overspoeld worden met informatie we niet slim gaan kiezen uit al die opties maar terugvallen naar de veiligheid van sleur en routine. Als gevolg daarvan kiezen we juist niet, worden we al snel ingehaald en raken we vanzelf achterhaald.

Dit geldt zowel voor individu als groep en zowel zakelijk als privé. En in alle gevallen kunnen we er iets aan doen. De presentatie Informatiesurvival gaat specifiek in op het fenomeen (exponentiële) groei en verandering binnen teams, afdelingen en organisaties. Dat het onvermijdelijk is en onlosmakelijk gepaard gaat met problemen. Problemen als gevolg van groei en verandering zijn net zo onvermijdelijk als dat je moe wordt van (veel te) hard rennen. Je zult een keer pauze moeten nemen om bij te komen. En pas als je problemen en verandering als uitgangspunt neemt in je dagelijkse werk onderscheidt je je daadwerkelijk van anderen.

In de presentatie Informatiesurvival gaan we kijken naar waar die onrust vandaan komt, wat de oorzaak én de verschijnselen zijn en hoe we er actief op kunnen ingrijpen.

  • Hoe gaan we met onze mailcultuur om?
  • Waarom zitten we voortdurend op onze smartphone te kijken?
  • Wat is er aan de hand met onze vergadercultuur: waarom komen we te laat of beginnen we te laat? Waarom duren ze zo lang? Waarom is iedereen de hele tijd met zijn of haar apparaatjes bezig? 
  • Wat is er aan de hand met onze vergadercultuur: waarom komen we te laat of beginnen we te laat? Waarom duren ze zo lang? Waarom is iedereen de hele tijd met zijn of haar apparaatjes bezig? 
  • Waarom doen we de hele tijd alles tegelijk en doseren we niet wat meer?
  • Waarom zijn we zo goed in zeggen wat er moet gebeuren maar zo belabberd in het daadwerkelijk uitvoeren van al die plannen?
  • Wat zijn de gevolgen van een informatieoverload op mens en groep?
  • Waarom gebeurt er in de regel zo weinig met MTO’s (Medewerkers Tevredenheid Onderzoeken) en KTO’s (Klanten Tevredenheid Onderzoeken)? 
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het inzicht, het uitzicht en het overzicht weer terugkeert op de afdeling, in de teams en in de organisatie?

De presentatie Informatiesurvival is gebaseerd op het boek De kenniskermis en wordt combineert met de thema’s De kracht van anti-klagen en De kracht van anti-sleur.

De kenniskermis - Boek 3D - VoorkantWe worden overspoeld door kennis. 

Uit duizenden managementboeken, workshops en trainingen weten we alles over leiden en managen, innoveren en inspireren, veranderen en verduurzamen. Maar onze organisaties zijn bij lange na niet succesvol, onze verandertrajecten mislukken voortdurend en onze medewerkers zijn chronisch chagrijnig. Conclusie: we zijn op papier veel slimmer dan in werkelijkheid.

Help!