Anti-sleur (Professionele Assertiviteit)

Bart Flos en Het anti-sleurboek in twee minuten:

Bart Flos en Het anti-sleurboek op Radio538 met Edwin Evers

Het anti-sleurboek - Front cover JPEGWat nou? Kun je zomaar een uurtje stand-up comedy binnenhalen over de sleur van het werkende leven? Ja hoor, het is lachen, gieren, brullen met dit thema maar het laat je ook een beetje om jezelf lachen. Uiteraard zijn alle thema’s ook voorzien van een serieuze rode draad. Lees snel verder hoe je een inspirerende presentatie kunt boeken. 

Het Anti-sleurboekEerste hulp bij baanbalen en ander werkbederf – gaat in essentie over professionele assertiviteit: hoe voorkom ik een slepende overbelasting of onderbelasting en hoe bewaak ik mijn balans werk/prive het beste?

Dit is het ultieme Werk Check Boek 

Maak gebruik van de STUNTAANBIEDING op het Anti-sleurboek en sla je slag voor jezelf of voor vrienden, familie, collega’s, afdeling en organisatie. Klik hier.

Het anti-sleurboek - Back cover JPEGAltijd al eens willen weten hoe het staat met jouw (on)balans en stress? Doe de Workaholic Test. Hoe staat je eigenlijk zelf in jouw baan op dit moment? Hoe gelukkig ben je nu echt met je werk? Zet jezelf in het Anti-sleurkwadrant. 

Ga naar www.sleurklaagboek.nl en doe de test. 

Voor referenties klik hier

 

Voor een overzicht van de producten en diensten van Bart Flos Veranderadvies (de vijf thema’s versus de vijf vormen van dienstverlening) klik hier:

Overzicht dienstverlening – Productportfolio2 – (c) Bart Flos Veranderadvies

Presentaties, trainingen en workshops over Professionele Assertiviteit gaan in essentie over de volgende zes vragen:

1 Waarom werken we?
2 Wat is het verschil tussen een bore-out en een burnout?
3 Wat is stress en wat doet het met je?
4 Hoe bevingsbestendig ben jij?
5 Hoe voorkom je een burnout?
6 Hoe kom je van baanbalen naar werkplezier?

Er zijn verschillende mogelijkheden om het thema Anti-sleur vorm te geven.

‘De kracht van Anti-sleur’

Anti-klaagboek Zadkine2 14-2-2011_180_compr2Een presentatie (minimaal 1 uur)

Dit is een ludieke, dynamische en interactieve presentatie over het verschijnsel werksleur (baanbalen, jobtobben, ellendewentelen en sleurstress) en de remedie anti-sleur (de balans werk/privé). Het doel is de ogen te openen voor de hedendaagse werkethiek en –etiquette zoals we die om ons heen zien maar vooral voor die van onszelf. In deze relatief korte vorm zit geen specifiek trainingselement; het beoogt de (anti-)sleurzintuigen (voor) te prikkelen. Het laat ons a.h.w. lachen om onze eigen arbeidsmoraal.

Een dergelijke vorm is, naast een uurtje anti-klagen, overigens ook uitstekend geschikt als opstarter of afsluiter van een bedrijfsbijeenkomst.

BlijvendBeklijven Solo_Bart_2a_SH_Compr Foto Peter Kasbergen br-bb-0005-Edit (640x518)Een midi-workshop (2 tot 3 uur)

Naast het bovengenoemde ludieke gedeelte (waarom werken we, wat is werksleur, hoe past de grote gemene deler stress daarin en wat is een goede balans werk/privé?) wordt dieper ingegaan op de materie van de ‘bevingsbestendigheid’ (de relatie tussen balans en stress), moderne slavernij, collectieve normverlaging en stress als sluipmoordenaar.

De Anti-sleur Workshop - (c) Bart Flos VeranderadviesEen workshop (4 tot 8 uur)

In de Anti-sleur Workshop volgen we in vier blokken de logische weg van het Anti-sleurboek. We duiken in de oorsprong van werk, verdiepen ons in de Grote Sleur van bore-out en burn-out en we pakken de grote gemene deler die stress heet direct bij de duivelshoorns. We meten hoe bevingsbestendig we zijn, hoe we zelf de anti-burn-out naar onze hand kunnen zetten en hoe we met anti-sleur weer van baanbalen naar werkplezier gaan.

Burnout preventie

Het trainingselement bevat uiteraard ook ‘de kracht van de anti-burn-out’, waarbij de focus ligt op het herkennen van de symptomen van een overbelasting en hoe je stapsgewijs werkt aan een betere werk/privé-balans door te stoppen met klagen en actief met je omgeving in contact te treden (partner, collega’s, leidinggevenden, personeelszaken).

In deze vorm gaat speciale aandacht uit naar de relativerende kern van de anti-sleur: hoe doorbreek ik de sleur en hoe kom ik vervolgens van baanbalen naar werkplezier? Het garandeert de argeloze bezoeker een geheel nieuwe en positieve, anti-klagende kijk op de eigen (werk)omgeving.

Na een presentatie/training/workshop anti-sleur heeft iedere deelnemer de sleutel in handen om zelf assertiever met de balans werk/privé om te gaan dan wel een beter gebalanceerde werkomgeving te creëren voor anderen.

Anti-klaagboek Zadkine3 14-2-2011_184_Compr2

Bewustwording

Met Professionele Assertiviteit komt ook bewustwording. Pas als we begrijpen wat werk feitelijk is, waarom we werken, waar het vanuit evolutionair perspectief vandaan komt, wat geld is en waarom we arbeidsovereenkomsten aangaan kunnen we een begin maken met het plaatsen van ‘hedendaagse arbeid’ in de juiste context.

Overzicht, inzicht en uitzicht

De maatschappij ontwikkelt zich in rap tempo en de mens kan het amper meer bijhouden. Zodra we het overzicht, inzicht en uitzicht kwijtraken verliezen we de balans Het Anti-sleurboek HD-coverwerk / privé uit het oog. We raken verward, worden onzeker en overbelasting ligt op de loer. Pas als we beginnen met het (h)erkennen van deze verschijnselen kunnen de basis leggen voor Professionele Assertiviteit. We veroorzaken onze chaos tenslotte zelf en daarmee ligt de oplossing ook bij onszelf.

Handvatten

Professioneel assertief zijn betekent dat we als werknemer zelf grenzen aanleggen bij wat we willen en wat we kunnen. Maar vooral ook bij wat we niet willen en kunnen. Dat dient twee belangrijke doelen: we blijven als medewerker overeind en daar heeft de onderneming waar we onze diensten aan verlenen baat bij. Tijdens de presentatie en training Professionele Assertiviteit wordt de medewerker en de manager zelfbewuste handvatten geboden om het eigen werk onder controle te krijgen en daarmee het grotere geheel te dienen.

Andere onderwerpen die aan de orde komen zijn:

1 Wanneer wordt werken overwerken?
2 Hoe herken je stress en burn-out verschijnselen bij jezelf en bij anderen?
3 Wat zijn je taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden eigenlijk?
4 Wat is de rol van werknemer en werkgever bij chronische overbelasting?
5 Hoe breng je je eigen werklast in kaart?
6 Wat is de verhouding tussen werklast, capaciteit en doorlooptijd?
7 Wie is er bang voor De Grote Boze Wolf?

Anti-klaagboek Zadkine1 14-2-2011_174_compr2Lezingen, workshops, seminars, congressen en symposia

Bart Flos Veranderadvies is je ook graag van dienst op lezingen, workshops, seminars, congressen en symposia. Klagen en anti-klagen kan als hoofdthema met gastsprekers worden geprogrammeerd maar het onderwerp kan ook perfect als onderdeel van een ander thema worden ingezet. Je kunt je dag er mee beginnen of beter nog, je kunt je dag perfect afsluiten met een positieve boodschap: doe mee en wordt anti-klager. Begin vandaag nog!

Contact

Bart Flos Veranderadvies overlegt graag met je over de specifieke samenstelling van presentatie of training afhankelijk van de beschikbare tijd (1 uur, 2 uur, 3 uur, een halve of hele dag of anderszins, de keuze is geheel aan jou) en de specifieke wens of problematiek vanuit je organisatie. Neem gerust contact op met Bart Flos Veranderadvies voor een presentatie of training op maat. Afhankelijk van je wensen en behoeften en je unieke bedrijfssituatie bepalen we vervolgens gezamenlijk wat voor jou het beste werkt.