Organisatieadvies

 

Organisatie en verandering

Het Anti-klaagboek - CoverOrganiseren betekent veranderen. Organisaties veranderen voortdurend. Panta rhei: alles stroomt, alles is in beweging. Veranderen betekent organiseren. Vanaf het moment dat samenwerking ontstaat is het aan verandering onderhevig. Niemand ontkomt aan verandering. Feit is wel dat mensen best willen veranderen maar niet veranderd willen wórden.

De aanpak van Bart Flos Veranderadvies speelt zich af in de periferie van het door u zelf gekozen verandertraject en richt zich in essentie op de volgende vragen:

1 De aanpak

Als het dan toch niet anders kan: hoe organiseer je een verandering? Wat moet je minimaal (en dus altijd) doen, wat is dringend aan te bevelen en wat is ‘nice to have’?

2 De reis

Hoe neem je medewerkers en managers mee in de verandering? Hoe geef je ze het gevoel Het perfecte project - front coverdat ze niet geduwd of getrokken worden maar zelf meebewegen?

3 Loyaliteit

Wat betekent loyaliteit in de organisaties van vandaag? Hoe bereik je een vorm van wederzijdse loyaliteit? Welke stappen doorloopt een organisatie op weg naar loyaliteit?

4 Belangen

Hoe ga je als organisatie om met het voortdurende conflict tussen persoonlijk belang en algemeen belang (lees: bedrijfsbelang)? Hoe voorkom je verwarring hierover bij medewerker en manager?

5 Structuur

Wanneer voegt structuur daadwerkelijk iets toe aan een organisatie en de veranderingen die ze ondergaat? Wat is de relatie tussen structuur en rust?

6 Extern versus intern

Hoe voegt een extern iemand waarde toe aan een voornamelijk intern veranderingsproces? Wanneer zien vreemde ogen nét dat beetje meer dat je nodig hebt?

7 Eilanden van rust

Hoe creëer je eilanden van rust in de snelstromende rivier van voortdurende verandering? Hoe vermijd je de glibberige rotsen op je pad maar neem je wel tactische rustpauzes op de oever?

Uniek en generiek

De manier waarop u uw onderneming heeft georganiseerd en de veranderingen die u ondergaat dan wel bewust heeft geïnitieerd zijn uniek voor uw onderneming. De mensen die er werken zijn stuk voor stuk uniek en dragen ieder op eigen wijze bij aan het succes. De manier waarop organisaties als geheel veranderingen ondergaan heeft echter iets generieks. Veranderingen zijn aan de orde van de dag maar groepen mensen als geheel reageren vrij eenduidig op veranderprocessen ongeacht branche of soort bedrijf. De mens is als het ware in al haar uniekheid haar eigen grootst gemene deler.

Praktische handvaten

Bart Flos Veranderadvies biedt praktisch toepasbare handvaten die direct soelaas bieden. Ze worden aangepast aan uw onderneming maar putten uit langjarige ervaring met De kenniskermis - Front cover JPEGsoortgelijke trajecten. Daar heeft u direct voordeel van. U bepaalt zelf hoe intensief u gebruik wilt maken van deze ervaring en hoe direct of indirect u deze wilt inzetten. Neem dus gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek over hoe Bart Flos Veranderadvies u het beste kan helpen.

Coachen binnen de verandering

Veranderadvies kan ten allen tijde gecombineerd worden met coach-trajecten. Als groepen mensen gezamenlijk een verandering ondergaan zoeken individuen zelf een plaats in de nieuwe uitgangssituatie. Niet iedereen kan daar even goed mee omgaan. Persoonlijke begeleiding is dan de beste manier om het individu niet aan de verandering te verliezen. Voor meer informatie over welke diensten Bart Flos Veranderadvies biedt op het gebied van coaching gaat u naar het desbetreffende menu hierboven.

BlijvendBeklijven Solo_Bart_2a_SH_Compr Foto Peter Kasbergen br-bb-0005-Edit (640x518)Voorbeelden van concrete producten uit deze dienstverlening:

  • Projectmatig en procesmatig overzicht van de complete verandering op 1 A4-tje: de kunst van het samenvatten (“het simpeler zien is het simpeler doen“)
  • Totaaloverzicht van de omgeving van de verandering, de verschillende ‘aandeelhouders’ en de wederzijdse impact op de verandering zelf

Contact

Bart Flos Veranderadvies overlegt graag met u over uw wensen in relatie tot uw specifieke organisatie, branche en problematiek . Neem gerust contact op voor een vrijblijvende aanbieding; er zijn mogelijkheden genoeg. We bepalen dan in gezamenlijke overeenstemming wat voor u het beste werkt.