Communicatie-advies

“Samenwerking” en “communicatie” zijn parapluwoorden. Ze overlappen in zichzelf zóveel terrein dat je heel gemakkelijk verdwaalt. Advies over communicatie in dit geval zal dan ook direct specifiek en tastbaar moeten zijn.

Bart Flos Veranderadvies benadert de communicatieparaplu in de periferie van het door u zelf gekozen verandertraject en hanteert daarbij de volgende referentiekaders:

1 Dimensies in communicatie

Welke vier dimensies in menselijke communicatie onderscheiden we nou eigenlijk? Wat zijn de voor- en nadelen van iedere dimensie en wat betekent dat in de praktijk? Wat gebeurt er als we de eigenschappen van deze dimensies niet goed onderkennen of zelfs negeren?

2 Leiderschap

Wat is de relatie tussen leiderschap en communicatie? Kan een goede leider eigenlijk wel slecht communiceren? Welke basiseigenschappen moet je bezitten om als leider communicatief over te komen? Wat betekent dat: communicatief zijn?

3 Hiërarchie

Wat is de relatie tussen hiërarchie en communicatie? Hoe komt het dat we de kracht van het organigram veel te weinig gebruiken om onze lijnen uit te zetten? Wat zijn de geheimen van de informele hiërarchie en haar communicatiepatronen?

Het Anti-sleurboek HD-cover4 Zenders en ontvangers

Wat voor zinnige dingen zijn er te zeggen over de zenders, het medium en de ontvangers? Wie durft de lijnen te ontwarren van de formele en informele horizontale, verticale en diagonale communicatielijnen? Waarom is het zo belangrijk miscommunicatie in de kiem te smoren?

5 Het communicatie-carrousel

Wie draait er allemaal mee in het communicatie-carrousel? Leer hoe een zoiets simpels als een speeltuinattractie de formele en informele communicatielijnen van twee interacterende partijen blootlegt. Wie communiceert wanneer op welke manier waarover met wie en waarom (niet)?

6 Ethiek en etiquette

Wat waren ook al weer de geschreven en ongeschreven regels van de ethiek en etiquette binnen onze complexe communicatiepatronen? Leer hoe collectieve normverlaging onze communicatievaardigheden degradeert en bedreigt. Wat is de relatie tussen onze verwaterende ethiek en etiquette en (persoonlijk) leiderschap?

7 Sociale media

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse interactie van mens, De kenniskermis - Front cover JPEGmethode en machine. Wat zijn de kansen en bedreigingen van sociale media binnen het bedrijfsleven en de veranderingen die het voortdurend ondergaat? Hoe voorkom je vervlakking, isolatie en miscommunicatie bij het gebruik van sociale media in complexe organisatiestructuren? Hoe integreer je sociale media in het bedrijfsproces?

Praktische handvatten

Bart Flos Veranderadvies biedt praktisch toepasbare handvaten die direct soelaas bieden. Ze worden aangepast aan uw onderneming en putten uit langjarige ervaring met soortgelijke trajecten. Daar heeft u direct voordeel van. U bepaalt zelf hoe intensief u gebruik wilt maken van deze ervaring en hoe direct of indirect u deze wilt inzetten. Neem dus gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek over hoe Bart Flos Veranderadvies u het beste kan helpen.

Coachen binnen de verandering

Veranderadvies kan ten allen tijde gecombineerd worden met coach-trajecten. Als groepen mensen gezamenlijk een verandering ondergaan zoeken individuen zelf een plaats in de Het perfecte project - front covernieuwe uitgangssituatie. Niet iedereen kan daar even goed mee omgaan. Persoonlijke begeleiding is dan de beste manier om het individu niet aan de verandering te verliezen. Voor meer informatie over welke diensten Bart Flos Veranderadvies biedt op het gebied van coaching gaat u naar het desbetreffende menu hierboven.

Voorbeelden van concrete producten uit deze dienstverlening:

  • Opstellen van een Communicatie Carrousel waarin de onderlinge relatie tussen samenwerkende partijen (organisaties, afdelingen) zichtbaar wordt
  • Implementatie van vernieuwde ethiek en etiquette in communicatie voor wat betreft vergaderingen, e-mailen en sociale media

Contact

Bart Flos Veranderadvies overlegt graag met u over uw wensen in relatie tot uw specifieke organisatie, branche en problematiek . Neem gerust contact op voor een vrijblijvende aanbieding; er zijn mogelijkheden genoeg. We bepalen dan in gezamenlijke overeenstemming wat voor u het beste werkt.