Balans werk/privé

 

Bart Flos Veranderadvies helpt je bij het zoeken naar dan wel het herstellen van de balans werk / privé door het in essentie stellen van de volgende vragen:

1 Meten is weten: hoe staat het met jouw balans?
2 Hoe bepaal je de grens tussen een toelaatbare en ontoelaatbare onbalans?
3 Welke soort en mate van balans past het beste bij jou?
4 Hoe herken je de verschijnselen van burn-out en stress?
5 Wanneer ben je een workaholic en hoe erg is dat eigenlijk?
6 Hoe voorkom je (na herstel) terugval in de oude valkuilen?
7 Wie ben ik? Waar sta ik? Wat wil ik? Antwoorden durven geven op de existentiële levensvragen

Je persoonlijke balans kun je zien als een platform met vijf pilaren:

1 Jezelf (geplaatst in het midden)

Hier besteed je tijd aan slapen, rusten, eten en drinken, het inkomen, kosten van onderhoud en leven, huishouden, persoonlijke verzorging, gezondheid, spiritualiteit en religie.

De kenniskermis - Front cover JPEG2 Familie

Hier besteed je tijd aan partners en nakomelingen, ouders, broers en zusters,  andere familieleden dan wel directe bloedverwanten, schoonfamilie, families en schoonfamilies van anderen.

3 Werk

Hier besteed je tijd aan arbeid en carrière, eigen salaris en beloning, reizen voor werk en studeren voor werk. Hier kan natuurlijk ook ‘school’ of ‘opleiding’ staan.

4 Vrienden

Hier besteed je tijd aan goede en minder goede vrienden, collega’s, kennissen en andere bekenden. En aan vrienden van anderen en menselijke relaties van hen.

5 Vrije tijd

Hier besteed je tijd aan jezelf, je persoonlijke tijd en aan hobby’s, vrije avonden en weekends, vrije dagen en vakantie.

Stabiliteit

Hoe slechter het gaat met één of meerdere pilaren hoe onstabieler het platform. Hoe sterker de pilaren in zichzelf zijn hoe stabieler het platform en hoe beter de balans. Het spreekt vanzelf dat de pilaren onderling verband hebben (het zijn als het ware overlappende cirkels) en invloed op elkaar uitoefenen, zowel positief als negatief. Die beïnvloeding is cumulatief en leidt tot versnelde verslechtering dan wel verbetering van de stabiliteit van het platform, oftewel de gemoedstoestand en het welzijn van het individu.

Wanneer Bart Flos Veranderadvies coacht over de balans werk / privé zal dit platform steeds dienen als een soort ‘basis van operatie’.

Het Anti-klaagboekSnelle veranderingen

De ontwikkelingen in de hedendaagse maatschappij zijn volop in beweging en veranderen snel. De mens zoekt hierin haar plaats. ‘Flexwerken’ en ‘het nieuwe werken’ brengen het kantoor dichter bij huis. De grenzen tussen werk en privé vervagen. Als we niet oppassen vloeit de één in de ander over en vice versa. Zijn we in balans dan gaat daar een positieve werking van uit. Verkeren we in onbalans dan kan daar zomaar een negatieve werking van uit gaan.

Onbalans

Verstoringen in de balans werk / privé treden onregelmatig op maar kunnen een geleidelijk versterkend effect hebben. Onbalans treedt op als gevolg van een onregelmatige maar gestage toename van de werkdruk gecombineerd met een overbelast sociaal netwerk en dito privé-leven. Men zit in een stroomversnelling en ziet de waterval niet aankomen.

Katalysator

Bart Flos Veranderadvies helpt om deze balans te hervinden en te herstellen. Het gaat uit van het principe dat de coach de coachee (degene die gecoacht wordt) helpt om zelf “iets ergens van te vinden” en zo zijn of haar weg terug te vinden. De coach werkt als katalysator en zet deuren open. De coachee moet daar vervolgens zelf doorheen stappen. Dan is het effect het grootst en het herstel het meest duurzaam.

Vertrouwensklik

Bart Flos Veranderadvies coacht zowel particulier als zakelijk. U kunt zich dus als privépersoon aanmelden of een verzoek indienen tot coachen in zakelijk verband. Frequentie en duur worden in onderlinge overeenstemming bepaald. Een intakegesprek is aan te bevelen omdat de coachee feitelijk de coach kiest; het helpt enorm als er in de basis een vertrouwensklik is.

Locatie

Coachen kan in principe op iedere gewenste locatie plaatsvinden: binnen of buiten de vestiging van de onderneming of op locatie bij Bart Flos Veranderadvies zelf.

Voorbeelden van concrete producten uit deze dienstverlening:

  • Actieplan om balans te herstellen op korte termijn (deze week), middellange termijn (deze maand) en lange termijn (dit jaar)
  • Uitvoeren van een workaholic-stress-test gekoppeld aan een concreet actieplan

Contact

Bart Flos Veranderadvies overlegt graag met u over uw specifieke wensen met betrekking tot het coachen en de gewenste coachingvorm. Neem gerust contact op voor een vrijblijvende aanbieding; er zijn mogelijkheden genoeg. We bepalen dan in gezamenlijke overeenstemming wat voor u het beste werkt.