Workshop Medewerkers Tevredenheid Onderzoeken (MTO)

Over organisatorische volwassenheid

Leer wat tevredenheid is, hoe deze te verhogen én duurzaam vast te houden.


Wat is tevredenheid?

Zodra we als mensen in groepen gingen samenwerken zijn we aan het meten geslagen. We meten de efficiency, de effectiviteit en de synergie van onze samenwerkingsverbanden. We hebben KPI’s om onze doelen in omzet, kosten, winst en groei vast te leggen. We passen root cause analyses toe om vast te leggen waar het mis gaat en hoe we dat de volgende keer kunnen voorkomen. Maar dat zijn allemaal hard skills, de harde vaardigheden van een organisatie. Maar hoe zit het dan met onze soft skills, de zachte vaardigheden? Hoe meet je zoiets als tevredenheid, motivatie en loyaliteit?

Meten is weten

We kunnen het de manager en medewerker natuurlijk gewoon vragen. Ja heb je, nee kun je krijgen. En dan voeren we een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit, een MTO. Met multiple choice vragen en met open vragen. We hopen dat zoveel mogelijk mensen meedoen en we zijn zeer benieuwd naar het resultaat. Dat komt dan bij ons terug in percentages,  rapportcijfers, stoplichten en smileys. We kunnen de resultaten bekijken voor teams, afdelingen, business units, fabrieken en kantoren. En we krijgen een totaalrapportcijfer te zien voor de ganse organisatie. Maar dan begint het pas.

Weten is niet per se doen

Uit onderzoek is gebleken dat échte tevredenheid, échte motivatie en échte loyaliteit een totaalscore vereist van een 8 of hoger. Maar de meeste resultaten van MTO’s blijven ergens rond rapportcijfer 7 steken. Wat blijkt? Iedere tiende van een punt hoger dan een 7 vereist een exponentieel hogere inspanning en dat willen we nog wel eens onderschatten. Waarom is het nog best lastig om échte tevredenheid te bereiken? Daarover gaat deze workshop. Want om dat te begrijpen moeten we ons verdiepen in de mens en in de eigenschappen van een hoogvolwassen organisatie.


In deze workshop pakken we de draad op nadát het MTO is uitgevoerd en alle resultaten binnen zijn. Hoe moeten we de  uitkomst interpreteren en wat zegt dat over ons? Wat is de relatie tussen een MTO en het volwassenheidsniveau van onze organisatie en hoe kunnen we effectief actie nemen om de tevredenheid te vergroten? We kijken daarbij ook naar de bedrijfscultuur en hoe deze is ontstaan.

Aan het einde van de dag zal het u niet alleen duidelijk zijn geworden wat we feitelijk meten in een MTO, maar ook wat uw mensen u eigenlijk proberen te vertellen. Uw inzicht in de samenwerkende mens zal worden vergroot, waardoor het makkelijker wordt om de hardnekkige  dilemma’s, barrières en paradoxen van onze samenwerkingsverbanden te doorgronden.


Programma

Inleiding: context

 • Definities: wat is tevredenheid, motivatie en loyaliteit?
 • Wat meten we eigenlijk écht in een MTO?
 • De verwantschapscirkel en das Gesamtergebnis

Blok1: Over mens, groep en gedrag

 • Over de aard van het beestje: hoe zitten wij als mens in elkaar?
 • De doelmatigheidskromme
 • De kleine groep en het MTO

Blok2: Onze organisatorische dilemma’s

 • Kijk uit: bedrijfscultuur in aanbouw!
 • Het pedagogisch principe
 • De kracht van de waarom-vraag

Blok 3: Het begrip volwassenheid

 • Over organisatorische volwassenheid en MTO’s
 • Hoe kunnen we (on)volwassenheid meten?
 • Nuances in organisatorische volwassenheid

Blok 4: Over hard skills en soft skills

 • Wat is het verschil tussen harde en zachte vaardigheden?
 • Hard tegen zacht: wie wint?
 • Wanneer hard skills ons verblinden

Blok 5: De samenwerkingsbarrière

 • Over de definitie van krankzinnigheid
 • Waarom we met onze MTO’s rond rapportcijfer 7 blijven steken
 • Hoe we barrières kunnen herkennen en doorbreken

Blok 6: De hoogvolwassen organisatie

 • Het hoogvolwassen opleidingsbeleid
 • Wat mensen werkelijk willen en wat ze ons daarover in een MTO vertellen
 • Hoe we het rapportcijfer boven de 8 kunnen krijgen én houden