Samenwerkingsproblemen

Gewetensvragen

 • Wordt er enorm veel geklaagd in uw organisatie?
 • Heeft u moeite met de informele klaagcultuur waarbij in de wandelgangen en bij de koffiemachine wordt geklaagd en geroddeld maar in de afdelingsvergaderingen wordt gezwegen?
 • Heeft u het gevoel dat het u uit uw handen glipt en krijgt u uw vingers niet achter de oorzaak?
 • Worden de bedrijfsdoelen niet meer gehaald omdat er steeds de nadruk wordt gelegd op negatieve afwijkingen?
 • Heeft de sfeer van ‘ieder voor zich’ en ‘elkaar niet meer gunnen’ geleidt tot een toenemende mate van onverschilligheid?
 • Mist u bij uw medewerkers en managers een gevoel van loyaliteit naar elkaar en naar het grotere geheel?
 • Heeft het geheel u in een permanente staat van onrust gebracht en uw organisatie in een voortdurende staat van crisis?

Het perfecte project - front coverAls u meer dan twee van bovenstaande vragen met een volmondig “ja” heeft beantwoordt, dan wordt het beslist eens tijd contact op te nemen met Bart Flos Veranderadvies. We kijken dan naar de actuele status, doen direct aan schadebeperking, ontrafelen het mysterie van de crisis, werken samen aan de oplossing en bedenken, uiteraard, een manier om het de volgende keer te voorkomen.

De druppel

Een crisis is een ‘periode van ernstige stoornis’. En een crisismanager wordt tijdelijk aangesteld ‘om een bedrijf (afdeling, groep, samenwerkingsverband) er weer bovenop te helpen’. Crisissen ontstaan niet van de ene dag op de andere. Of van het ene moment op het andere. Dat lijkt alleen maar zo omdat de druppel die de emmer doet overlopen zich soms zo plotseling en explosief openbaart. Een crisis is eerder een soort sluipmoordenaar die zijn tijd neemt om toe te slaan.

Slijtage

Maar een samenwerkingsverband kan wel relatief lang in “crisismodus” verkeren. Daar slijten mensen van. Tegelijkertijd worden de vooraf gestelde doelen niet bereikt en gaat er veel tijd, geld en energie verloren. Er ontstaat onrust en zelfs paniek. Wat gebeurt er allemaal? Wie of wat veroorzaakt het? Hoe kunnen we het stoppen?

Het Anti-sleurboek HD-coverMagische driehoek

Samenwerkingsproblemen die leiden tot een of andere vorm van crisis en ellende lijken vaak heel ingewikkeld (te zijn geworden). Er wordt een wanhopige inhoudelijke strijd gevoerd want het lijkt aan de machine (de techniek) te liggen. Of aan de methode (het proces). Maar al die tijd is de mens aan het roer geweest. In de magische driehoek mens, methode en machine veroorzaakt de eerste alle problemen met de laatste twee. En raakt vervolgens zelf in de problemen. Het begin van het einde van de crisis begint dan ook bij de bron: de mens.

Crisis? Wat nou crisis?

 • Wanneer wordt een samenwerkingsverband een crisisgezelschap?
 • Op welk moment gaat intentie over in insult?
 • Welke beroering schept een beroerte?

Bart Flos Veranderadvies kijkt op unieke wijze naar ontspoorde samenwerkingsverbanden:

Een samenwerkingscrisis is als een syndroom

Bart Flos Veranderadvies beschouwt de aanpak van de samenwerkingscrisis als de medische behandeling van een syndroom. Een syndroom is een complex van De kenniskermis - Front cover JPEGverschijnselen die kenmerkend zijn voor een bepaalde ziektetoestand. Een syndroom en dus ook een crisis behandel je vervolgens in vijf stappen:

1 Observatie van de symptomen – Schadebeperking
2 Stellen van de diagnose – Analyse van oorzaak en gevolg
3 Overeenstemming bereiken over de behandeling – Probleemanalyse
4 Behandelen – Creëren van inzicht, overzicht en uitzicht
5 Overdragen – Evaluatie en Preventie-advies

Na het bereiken van overeenstemming over de opdracht kan Bart Flos Veranderadvies direct beginnen met observatie en schadebeperking. In de rol van crisismanager intervenieert Bart Flos gedurende een bepaalde gelimiteerde periode in tijd. We bepalen in gezamenlijke overeenstemming hoe lang die periode is en welke tijdsbesteding op wekelijkse basis het best is gegeven de specifieke situatie.

Leren van de crisis

Parallel aan het bezweren van de crisis komen de volgende elementen naar wens aan bod, gecombineerd met de specifieke en unieke eigenschappen van uw samenwerkingsverband.

BlijvendBeklijven Solo_Bart_3a_SH_Compr Foto Peter Kasbergen br-bb-0273-Edit (640x427)1 Over de kunst van het samenwerken
2 Leiders, volgers, grijze muizen en saboteurs
3 Het effect van de groep op het individu en omgekeerd
4 Klagen en anti-klagen in groepen
5 Het opbouwende en het afbrekende saamhorigheidsgevoel
6 Zachte en harde maatregelen
7 Structuur, proces en communicatie ten dienste van mens en bedrijf

Laat de crisis niet langer duren dan nodig is! We keren het tij samen en bouwen vervolgens betere dijken. Daar worden mens, methode én machine alleen maar beter van.

Voorbeelden van concrete producten uit deze dienstverlening:

 • Opstellen van een quick scan van alle betrokken samenwerkende partijen en hun onderlinge formele en informele communicatielijnen
 • Adviesrapport met aanbevelingen, tijdslijnen en beleidslijnen voor de concrete verbetering van de samenwerking op korte, middellange en lange termijn

Contact

Bart Flos Veranderadvies overlegt graag met u over uw wensen in relatie tot uw specifieke organisatie, branche en crisisproblematiek . Neem gerust contact op voor een vrijblijvende aanbieding; er zijn mogelijkheden genoeg. We bepalen dan in gezamenlijke overeenstemming wat voor u het beste werkt.