Ontspoorde Projecten

Het perfecte project - front coverGewetensvragen:

 • Zijn uw projecten een voortdurende bron van onrust, chaos en complexiteit?
 • Klagen uw klanten, medewerkers en managers continue over de verstoringen van uw projecten op de operatie?
 • Komt u er door de drukte niet aan toe om projecten zorgvuldig voor te bereiden dan wel zorgvuldig te evalueren?
 • Leeft u in een permanente staat van déjà vu omdat uw projecten keer op keer ontsporen en u iedere keer weer in crisismodus moet gaan?
 • Weet u niet waar u moet beginnen met repareren omdat u niet aan de vicieuze cirkel van ’te druk zijn om te beginnen met repareren’ kunt ontsnappen?
 • Begrijpt u niet waarom al die projectmanagementtrainingen niet direct tot een meetbaar beter resultaat leiden?
 • Heeft u genoeg van het voortdurende geklaag van medewerkers en managers over het gebrek aan inzicht, overzicht en uitzicht in projecten?

Als u meer dan twee van bovenstaande vragen met een volmondig “ja” heeft beantwoordt, dan wordt het beslist eens tijd contact op te nemen met Bart Flos Veranderadvies. We kijken dan naar de actuele status, doen direct aan schadebeperking, ontrafelen het mysterie van de projectcrisis, werken samen aan de oplossing en bedenken, uiteraard, een manier om het de volgende keer te voorkomen.

Het Anti-klaagboekDe druppel

Een crisis is een ‘periode van ernstige stoornis’. En een crisismanager wordt tijdelijk aangesteld ‘om een bedrijf (afdeling, groep, samenwerkingsverband) er weer bovenop te helpen’. Crisissen ontstaan niet van de ene dag op de andere. Of van het ene moment op het andere. Dat lijkt alleen maar zo omdat de druppel die de emmer doet overlopen zich soms zo plotseling en explosief openbaart. Een crisis is eerder een soort sluipmoordenaar die zijn tijd neemt om toe te slaan.

Slijtage

Maar een projectteam kan wel relatief lang in “crisismodus” verkeren. Daar slijten mensen van. Tegelijkertijd worden de vooraf gestelde doelen niet bereikt en gaat er veel tijd, geld en energie verloren. Er ontstaat onrust en zelfs paniek. Wat gebeurt er allemaal? Wie of wat veroorzaakt het? Hoe kunnen we het stoppen?

Magische driehoek

Samenwerkingsproblemen in projecten die leiden tot een of andere vorm van crisis en ellende lijken vaak heel ingewikkeld (te zijn geworden). Er wordt een wanhopige Het Anti-sleurboek HD-coverinhoudelijke strijd gevoerd want het lijkt aan de machine (de techniek) te liggen. Of aan de methode (het proces). Maar al die tijd is de mens aan het roer geweest. In de magische driehoek mens, methode en machine veroorzaakt de eerste alle problemen met de laatste twee. En raakt vervolgens zelf in de problemen. Het begin van het einde van de projectcrisis begint dan ook bij de bron: de mens.

Crisis? Wat nou crisis?

 • Wanneer wordt een project een crisisgezelschap?
 • Op welk moment gaat intentie over in insult?
 • Welke beroering schept een beroerte?

Bart Flos Veranderadvies kijkt op unieke wijze naar ontspoorde projecten:

Een samenwerkingscrisis is als een syndroom

Bart Flos Veranderadvies beschouwt de aanpak van de projectcrisis als de medische behandeling van een syndroom. Een syndroom is een complex van verschijnselen die De kenniskermis - Front cover JPEGkenmerkend zijn voor een bepaalde ziektetoestand. Een syndroom en dus ook een crisis behandel je vervolgens in vijf stappen:

1 Observatie van de symptomen – Schadebeperking
2 Stellen van de diagnose – Analyse van oorzaak en gevolg
3 Overeenstemming bereiken over de behandeling – Probleemanalyse
4 Behandelen – Creëren van inzicht, overzicht en uitzicht
5 Overdragen – Evaluatie en Preventie-advies

Na het bereiken van overeenstemming over de opdracht kan Bart Flos Veranderadvies direct beginnen met observatie en schadebeperking. In de rol van crisismanager intervenieert Bart Flos gedurende een bepaalde gelimiteerde periode in tijd. We bepalen in gezamenlijke overeenstemming hoe lang die periode is en welke tijdsbesteding op wekelijkse basis het best is gegeven de specifieke situatie.

In die interim periode vindt begeleiding en coaching van de projectmanager respectievelijk de stuurgroep en/of het managementteam plaats.

BlijvendBeklijven Solo_Bart_2a_SH_Compr Foto Peter Kasbergen br-bb-0005-Edit (640x518)Voorbeelden van concrete producten uit deze dienstverlening:

 • Adviesrapport met aanbevelingen, tijdslijnen en beleidslijnen voor de concrete en acute verbetering van het project in nood en het leiderschap daarin
 • Adviesrapport met aanbevelingen, tijdslijnen en beleidslijnen voor de concrete verbetering van leiderschap in projecten op korte, middellange en lange termijn

Contact

Bart Flos Veranderadvies overlegt graag met u over uw wensen in relatie tot uw specifieke organisatie, branche en crisisproblematiek . Neem gerust contact op voor een vrijblijvende aanbieding; er zijn mogelijkheden genoeg. We bepalen dan in gezamenlijke overeenstemming wat voor u het beste werkt.