Leiderschapsproblemen

Gewetensvragen

 • Heeft u het gevoel dat er een onbalans is ontstaan in de verdeling van leiders en volgers, managers en medewerkers in uw bedrijf?
 • Begrijpt u niet goed (meer) waarom het beleid van bovenaf zo slecht beklijft op de werkvloer?
 • Bestaat er een atmosfeer van voortdurend bijsturen, over de schouders meekijken en continue nacontrole?
 • Heeft u last van een ineffectieve vergadercultuur die gekenmerkt wordt door afwezigheid, te laat beginnen, voortdurende discussie, gebrek aan besluitvaardigheid en chronisch uitlopen?
 • Wordt u helemaal gek van de uit de hand gelopen emailcultuur waarbij ieder bedrijfsissue via de mailbox worden bediscussieerd en bevochten?
 • Komt u door drukte niet toe aan het uitvoeren van een solide aannamebeleid om de kwaliteit van uw personeel op peil te houden?
 • Heeft u genoeg van het voortdurende geklaag van medewerkers over managers en omgekeerd zonder dat er in oplossingen wordt gedacht?

Als u meer dan twee van bovenstaande vragen met een volmondig “ja” heeft beantwoordt, dan wordt het beslist eens tijd contact op te nemen met Bart Flos Veranderadvies. We kijken dan samen naar de actuele status, ontrafelen het mysterie van de leiderschapscrisis, herstellen de “chain of command” en overleggen over de beste aanpak om weer inzicht, overzicht en uitzicht te creëren.

Het perfecte project - front coverDe druppel

Een crisis is een ‘periode van ernstige stoornis’. En een crisismanager wordt tijdelijk aangesteld ‘om een bedrijf (afdeling, groep, samenwerkingsverband) er weer bovenop te helpen’. Crisissen ontstaan niet van de ene dag op de andere. Of van het ene moment op het andere. Dat lijkt alleen maar zo omdat de druppel die de emmer doet overlopen zich soms zo plotseling en explosief openbaart. Een crisis is eerder een soort sluipmoordenaar die zijn tijd neemt om toe te slaan. Dat geldt ook voor problemen met leiderschap.

Slijtage

Een samenwerkingsverband kan door gebrek aan (persoonlijk) leiderschap relatief lang in “crisismodus” verkeren. Daar slijten mensen van. Tegelijkertijd worden de vooraf gestelde doelen niet bereikt en gaat er veel tijd, geld en energie verloren. Er ontstaat onrust en zelfs paniek. Wat gebeurt er allemaal? Wie of wat veroorzaakt het? Hoe kunnen we het stoppen?

Het Anti-sleurboek HD-coverMagische driehoek

Leiderschapsproblemen die leiden tot een of andere vorm van crisis en ellende lijken vaak heel ingewikkeld (te zijn geworden). Er wordt een wanhopige inhoudelijke strijd gevoerd en de machine (de techniek) of  de methode (het proces) krijgt de schuld. Dat zijn afleidingsmanouvres. Want al die tijd is de mens aan het roer geweest. In de magische driehoek mens, methode en machine veroorzaakt de eerste alle problemen met de laatste twee. En raakt vervolgens zelf in de problemen. Het begin van het einde van de leiderschapscrisis begint dan ook bij de bron: de mens.

Crisis? Wat nou crisis?

 • Wanneer wordt een samenwerkingsverband een crisisgezelschap?
 • Op welk moment gaat intentie over in insult?
 • Welke beroering schept een beroerte?

Bart Flos Veranderadvies kijkt op unieke wijze naar leiderschapsproblemen:

BlijvendBeklijven Solo_Bart_3a_SH_Compr Foto Peter Kasbergen br-bb-0273-Edit (640x427)Een samenwerkingscrisis is als een syndroom

Bart Flos Veranderadvies beschouwt de aanpak van de samenwerkingscrisis als de medische behandeling van een syndroom. Een syndroom is een complex van verschijnselen die kenmerkend zijn voor een bepaalde ziektetoestand. Een syndroom en dus ook een crisis behandel je vervolgens in vijf stappen:

1 Observatie van de symptomen – Schadebeperking
2 Stellen van de diagnose – Analyse van oorzaak en gevolg
3 Overeenstemming bereiken over de behandeling – Probleemanalyse
4 Behandelen – Creëren van inzicht, overzicht en uitzicht
5 Overdragen – Evaluatie en Preventie-advies

Na het bereiken van overeenstemming over de opdracht kan Bart Flos Veranderadvies direct beginnen met observatie en schadebeperking. In de rol van crisismanager De kenniskermis - Front cover JPEGintervenieert Bart Flos gedurende een bepaalde gelimiteerde periode in tijd. We bepalen in gezamenlijke overeenstemming hoe lang die periode is en welke tijdsbesteding op wekelijkse basis het best is gegeven de specifieke situatie.

Leren van de crisis

Parallel aan het bezweren van de leiderschapscrisis komen de volgende elementen naar wens aan bod, gecombineerd met de specifieke en unieke eigenschappen van uw samenwerkingsverband.

1 Leiderschap in historisch en evolutionair perspectief
2 Leiderschap en hiërarchie
3 Leiderschap: je hebt het of je hebt het niet. Of toch wel?
4 Kansen en bedreigingen van een chain of command
5 De kracht van overeenstemming, toewijding en investering
6 Aanvallen of verdedigen
7 De zeven hoofdzonden als bedreiging voor leiderschapsintegriteit

Laat de leiderschapscrisis niet langer duren dan nodig is! We keren het tij samen en bouwen vervolgens betere dijken. Daar worden mens, methode én machine alleen maar beter van.

Voorbeelden van concrete producten uit deze dienstverlening:

 • Opstellen van een quick scan van alle betrokken leiders (van teamleider tot afdelingsmanager tot managementteam) en de impact op de organisatie
 • Adviesrapport met aanbevelingen, tijdslijnen en beleidslijnen voor de concrete verbetering van het leiderschap op korte, middellange en lange termijn

Contact

Bart Flos Veranderadvies overlegt graag met u over uw wensen in relatie tot uw specifieke organisatie, branche en crisisproblematiek . Neem gerust contact op voor een vrijblijvende aanbieding; er zijn mogelijkheden genoeg. We bepalen dan in gezamenlijke overeenstemming wat voor u het beste werkt.